Умови згоди


УМОВИ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Покупець - фізична або юридична особа, яка має намір придбати товари на сайті Інтернет-магазину.

Зареєстрований покупець - Покупець, що надав про себе Продавцеві індивідуальну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону), яка може бути використана для оформлення Замовлення багато разів. Дана інформація надається при оформленні Замовлення.

Продавець - організація, що здійснює продаж товарів за допомогою Інтернет-магазину, розміщеного за адресою http: //автомузика.com.ua

Інтернет-магазин - інтернет-сайт, на якому будь-який Покупець може ознайомитися з представленими Товарами, їх описом і цінами на Товари, вибрати певний Товар, спосіб оплати і доставки Товарів, оформити Замовлення.

Товар - об'єкт купівлі-продажу, представлений до продажу в Інтернет-магазині за допомогою розміщення у відповідному розділі Інтернет-магазину.

Замовлення - оформлений запит Покупця на купівлю та доставку за вказаною адресою Товарів, обраних в Інтернет-магазині.

Артикул - позначення Товару, присвоєне Виробником.

2. Загальні положення

Ці умови продажу товарів в Інтернет-магазині (далі «Умови») визначають порядок покупки Товарів через Інтернет-магазин фізичними або юридичними особами, далі іменуються «Покупцем»; при спільному згадуванні Продавець і Покупець також іменуються «Сторонами», а кожен окремо - «Сторонами».

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- і дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання договору купівлі-продажу.

Замовляючи Товари через Інтернет-магазин, Покупець погоджується з цими Умовами.

Продавець залишає за собою право вносити зміни до цих Умов, в зв'язку з чим Покупець зобов'язується регулярно відслідковувати зміни в Умовах, розміщених на сторінці Інтернет-магазину.

Покупець погоджується з цими Умовами шляхом проставляння відповідної відмітки при оформленні Замовлення.

3. РЕЄСТРАЦІЯ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.

Покупець, що реєструється в Інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця. Передача Покупцем логіна і пароля третім особам заборонена, Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки в разі передачі логіна і пароля третім особам.

Особисті відомості, передані в розпорядження Інтернет-магазину при реєстрації або яким-небудь іншим чином, без дозволу користувачів не будуть передаватися третім організаціям і приватним особам за винятком ситуацій, коли цього вимагає закон або судове рішення.

4. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

При оформленні Замовлення Покупець підтверджує, що ознайомлений з правилами продажу Товарів через Інтернет-магазин і надає Продавцю інформацію, необхідну для оформлення Замовлення.

Продавець виконує підготовку і відвантаження замовлених Товарів після отримання оплати.

У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення Покупець повинен звернутися до Продавця по контактними даними Продавця, опублікованими на сайті Інтернет-магазину.

5. ОПЛАТА ТОВАРУ

Ціни в Інтернет-магазині вказані за одну одиницю товару.

Замовити можна тільки той Товар, для якого на момент замовлення вказано позитивне кількість на складі.

Оплата Товару Покупцем проводиться тією в валюті, в якій ціна Товару була вказана на сайті Інтернет-магазину на момент оформлення замовлення.

Платником повинен бути сам Покупець. Оплата від третіх осіб не приймається. Оплата допускається тільки одним із способів, запропонованих на сайті Інтернет-магазину при оформленні замовлення. Інші способи оплати недоступні.

Договір купівлі-продажу вважається укладеним з моменту оплати Покупцем замовлених Товарів.

6. ДОСТАВКА

Продавець докладе всіх зусиль для дотримання дати і часу доставки, вказаних у відповідному Замовленні, проте допускаються затримки в доставці зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.

Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця в момент передачі йому Товару і проставляння Покупцем підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.

Щоб уникнути випадків шахрайства при врученні передплаченого Замовлення покупець повинен пред'явити документ, що засвідчує особу.

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

Обмін і повернення Товару здійснюється згідно з чинним законодавством.

Можливість обміну або повернення товару узгоджується за номером телефону, опублікованому на сайті Інтернет-магазину.

8. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині.

Продавець не відповідає за збитки Покупця виникли в результаті:

неправильного зазначення персональних даних,
неправомірних дій третіх осіб.
Покупець несе всю відповідальність за достовірність відомостей, зазначених ним при реєстрації в Інтернет-магазині.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності Умов, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити і запобігти розумними заходами.

В інших випадках, не передбачених п. Умов, невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Надання інформації Покупцем.

При реєстрації в Інтернет-магазині Покупець надає про себе наступну інформацію: прізвище, ім'я, адреса електронної пошти, номер телефону. Перелік даних, необхідних для оформлення Замовлення, може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку.

Продавець використовує отриману від Покупця інформацію:

для реєстрації Покупця в Інтернет-магазині;
для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем;
для оцінки та аналізу роботи Інтернет-магазину.
Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Покупцем. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих вимог закону.

Продавець має право використовувати технологію cookies. Cookies - службова інформація, що посилається веб-сервером на комп'ютер користувача для збереження в браузері. Ця інформація застосовується для зберігання даних, специфічних для даного користувача і використовуваних веб-сервером для коректної роботи Інтернет-магазину. Cookies не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

Продавець отримує інформацію про IP-адресу відвідувача Інтернет-магазину. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.

Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі, наприклад, у вигляді відгуків до товарів.

10. Інші умови

До відносин між Покупцем і Продавцем застосовуються положення чинного законодавства.

Покупець гарантує, що всі умови цих Умов йому зрозумілі, і він приймає їх в повному обсязі.

У разі виникнення позитивних відгуків або претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Продавця за електронною адресою, вказаною на сайті Інтернет-магазину.

Все виникає суперечки сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі неможливості досягнення згоди суперечка буде переданий на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства.

Недійсність або недотримання однієї із Сторін будь-якого положення цих Умов не тягне за собою недійсність інших положень Умов.

У разі якщо Покупець не згоден хоча б з одним з положень цих Умов, він не має права користування Інтернет-магазином.